Logopedia

Diagnoza logopedyczna prowadzona w Centrum Diagnozy i Terapii Usłyszeć siebie obejmuje :

– wywiad – który służy zgromadzeniu informacji w celu ustalenia przyczyn zaburzenia;
– obserwację – dotyczy głównie zachowań werbalnych;
– orientacyjne badanie wymowy – czy badany operuje zdaniami, czy konstrukcje zdaniowe są poprawne, czy poszczególne głoski są realizowane prawidłowo, czy pacjent rozumie mowę, czy zachowana jest płynność wymowy, czy pacjent prawidłowo oddycha, czy nie występują zaburzenia głosu;
– badania uzupełniające (sprawność aparatu artykulacyjnego, funkcje połykania, funkcje oddechowe, kinestezję mowy, słuch fonematyczny).

Terapia logopedyczna obejmuje:

– terapię specyficznych trudności w nauce szkolnej – dysleksję, dysgrafię, dysortografię- stymulacja percepcji słuchowej za pomocą Forbrain,
– terapię wad wymowy dzieci i dorosłych;
– profilaktykę w zakresie wad wymowy;
– konsultacje i jednorazowe porady.