Trening Słuchowy Tomatisa

Metoda Tomatisa ® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Metoda Tomatisa ®, opracowana przez francuskiego lekarza i naukowca, Alfreda Tomatisa, wykorzystuje najnowsze technologie i wysokie umiejętności specjalistów.

Metoda Tomatisa ® działa dzięki jedynemu w swoim rodzaju przenośnemu urządzeniu o nazwie TalksUp®. Zostało ono zaprojektowane specjalnie do przetwarzania muzyki i głosu z zastosowaniem specyficznych parametrów. Urządzenie dysponuje licznymi funkcjami, w tym bramkowaniem elektronicznym, tzw. „Electronic Gating®”. Bramkowanie to wyjątkowy i nieinwazyjny proces, który pozwala wywołać efekt kontrastu dźwiękowego, dzięki nagłemu przejściu od niskich do wysokich częstotliwości. Wielokrotne naprzemienne przechodzenie od niskich do wysokich częstotliwości i z powrotem wymaga od ucha dużego wysiłku w celu dostosowania się do zmian, co stymuluje mózg.

Specjalista Metody Tomatisa® ocenia poziom uwagi słuchowej, a następnie opracowuje program słuchowy dostosowany do jego potrzeb. TalksUp® umożliwia korzystanie z programów słuchowych w domu lub w gabinecie certyfikowanego specjalisty.

Tzw. seanse pasywne polegają na słuchaniu muzyki nie tylko przez tradycyjne słuchawki (przewodnictwo powietrzne), ale także przez słuchawkę przewodnictwa kostnego, przekazującą dźwięk przez kości czaszki za pomocą drgań. Ćwiczenia podczas tzw. seansów aktywnych polegają na czytaniu i powtarzaniu słów, z użyciem takich samych słuchawek dodatkowo wyposażonych w mikrofon. Głos jest przetwarzany w czasie rzeczywistym w celu aktywnej pracy nadsłuchowogłosowym sprzężeniem zwrotnym.

Metoda Tomatisa – Diagnoza kwalifikującej do terapii Tomatisa, schemat spotkania:
1) Wykonanie badania uwagi słuchowej (TLTS) dla przewodnictwa kostnego i powietrznego (badanie wykonujemy u dzieci/ osób dorosłych, w miarę możliwości badanego) czas trwania ok 15-30 min;
2) Uzupełnienie badania TLTS- testami centralnego przetwarzania słuchowego APD (badanie bezpłatne) czas trwania 15-20 min;
3) Przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, w przypadku kiedy nie jesteśmy wstanie wykonać ww testów (dzieci niewspółpracujące, w przypadku podejrzeń, że osoba badana nie zrozumiała polecenia).

Kompleksowa diagnoza jest jedyną podstawą do przeprowadzenia terapii Tomatisa dostosowanej do danej osoby. Przed każdym nowym etapem treningu Tomatisa pacjent objęty jest całym panelem testów.

Centrum Diagnozy i Terapii Usłyszeć Siebie

+48 509 331 810

sienkiewicz_katarzyna@interia.pl

ul. Wapowskiego 4 Lok 1.
20-491 Lublin